Henvendelser

Henvendelser til museet:

Harald%20Kristiansen.jpg

Til Wikifjord Kunstmuseum

Nylig, mens det ble gjort opprydding i rådhuset sine gamle lokaler, ble det funnet et kunstverk med initialene H.K. på baksiden.
Dessverre kom en av våre arbeidere i skade for å knuse verket, men det ble tatt et bilde før ulykken inntraff, som skal ligge som vedlegg i denne mailen. Vi tror at kunstneren bak dette verket kan være Harald Kristiansen, siden motivet på verket ligner på hans malerier.
Kunne dere ha funnet ut mer om dette verket, og lagt ut hva dere finner på nettsiden deres?
Jeg mener å huske at Wikifjord Bibliotek og Arkiv har noen ressurser om Kristiansen på deres nettsider.

Med vennlig hilsen,
Daniela Ytrefjell
Kulturetaten Wikifjord

Svar:

Beklager seint svar, pga forskningsfri har denne mailen blitt stående ubesvart.
Vi har nå sett på dette, og diskutert saken:

Ut fra komposisjonen i motivet kunne det vært Harald Kristiansen.
Han var en produktiv kunstner som var godt likt av mange, og som solgte godt, hans verker har imidlertid ikke noe stor kunstnerisk verdi.
For Wikifjord kommune kan likevel hans verker være av interesse, siden han er herfra,
og malte mye med motiver fra området, helst oljemalerier, men også noe i akvarell.

Det vedlagte fotoet viser et fat i fajanse, porselen eller flint - ikke lett å si.
Slike ting som dette er ofte masse-produsert, og det er ikke kjent for meg at han anvendte slike teknikker som dette.
"H.K" bakpå står nok heller for Hadeland Keramikk, som har produsert slike fat i ca 30 år, fra tidlig 50-tall til fabrikken ble lagt ned i 1981.
Det har ikke stor verdi.

Denne gangen kan man si at Wikifjord kommune slapp med skrekken.

Henvendelsen tyder for øvrig på at Wikifjord kommune ikke har rutiner,
eller ikke praktiserer sine rutiner med tanke på registrering og sikring av gamle bruks/kunstgjenstander som har kulturhistorisk eller økonomisk verdi.
Har kommunen en verneplan, eller har kommunene en ROS-analyse på dette feltet ?
Jeg minner om fylkets retningslinjer om historiske gjenstander.
Wikifjord kommune må gå gjennom sine rutiner for sikring og oppbevaring av historisk verdifulle gjenstander.

Med vennlig hilsen
Edith Skogsfjord
Museumspedagog

Du kan sende din henvendelse til: moc.liam|muesumtsnuk-drojfikiW#moc.liam|muesumtsnuk-drojfikiW

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License