Konservator

Konservator ved Wikifjord Museum

Søknadsfrist: 01.09.16
Ref. 2016/9999

Stillingen er knyttet til museet sin konservering av materiale, med spesiell vekt på arkitektur.
Kvalifikasjonskrav
Det stilles krav om konserveringsutdanning på minimum bachelornivå. Den som tilsettes må kunne dokumentere kjennskap til konservering av ulike typer arkeologisk materiale. Det legges vekt på gode samarbeidsevner og på evne til selvstendig arbeid.

Søkerne må ha god muntlig og skriftlig framstillingsevne i norsk og engelsk.
Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.

Arbeidsvilkår
Lønn etter Statens regulativ kode 9999. Fra bruttolønn trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Søknad sendes elektronisk og skal inneholde:
søknadsbrev
Elektronisk utfylt CV (fullstendig oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid)

Personopplysninger som avgis i søknad og CV til stillinger behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger; personopplysningsloven. I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Museet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil i forkant av eventuell offentliggjøring bli varslet.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License