Linnea Dahl
flickr:14387367072

Linnea Dahl er 39 år og er direktøren for Wikifjord sitt kunstmuseum.
Hun har i en årrekke vært involvert i kunstmiljøet i den lille kommunen, og interesserer seg for lokal kunst.
Hun har en doktorgrad i kunsthistorie fra Universitetet i Oslo,
og skrev sin avhandling om den offentlige arkitekturen på 1990-tallet.

På Wikifjord kunstmuseum har hun ansvar for de andre ansatte,
og at samlingen holder seg relevant og oppdatert.
I det siste har hun lagt fokus på å trekke et yngre publikum til museet,
og har derfor rettet den nyeste utstillingen mot elever på videregående skole.
Dette håper hun vil trekke skoleklasser fra de nærliggende byene.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License